Menu Sluiten

Vereniging Walhalla, oud-leden vereniging R.S.C./R.V.S.V.

Vereniging Walhalla (de oud-ledenvereniging van het Rotterdamsch Studenten Corps en de Rotterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging) steunt het initiatief van de Landelijke Kamer van Reünistenverenigingen van harte. We dragen met plezier bij aan het delen van kennis en ervaring op gemeenschappelijke thema’s, zoals het verbinden en activeren van alle (met name jonge) generaties oud-leden en het opzetten, inrichten en onderhouden van een goede ledenadministratie en communicatie. In een steeds meer gedigitaliseerde wereld is het een uitdaging om alle generaties optimaal verbonden te houden. Ondanks dat iedere reünistenvereniging zijn eigen karakter, ontwikkelfase en achterban heeft, zijn er veel gemeenschappelijke onderwerpen waarover we van gedachten kunnen wisselen en van elkaar kunnen leren.

Vanuit het bestuur van Vereniging Walhalla is één bestuurslid afgevaardigd binnen de LKvR en worden op specifieke onderwerpen de andere bestuursleden betrokken zodat er efficiënt kennis gedeeld kan worden. De verbindingen die we hebben gelegd met andere reünistenverenigingen hebben ons inzichten gegeven waarmee we een aantal onderwerpen vanuit een breder perspectief kunnen benaderen zoals een online ledenadministratie en een evenementensysteem waarin direct betaald kan worden en zichtbaar is wie er aanwezig zijn. Daarnaast is het aangenaam om verbonden te zijn met personen die zich met hart en ziel inzetten voor hun reünistenvereniging en hun oude studentenvereniging.

Vereniging Walhalla bouwt met kracht mee aan een gezonde reünistencultuur in Nederland zodat het studentenverenigingsleven een extra dimensie krijgt.